Tijdlijntrap Zandgroeve bij Bram ten Ham

Evert-Jan Moraal