Nieuwe beheerder gezocht voor uitkijktoren De Koepel

TAKEN VOOR DE KOEPELBEHEERDER van de Stichting Het Luntersche Buurtbosch

1. De Koepelbeheerder is toezichthouder op zowel de Koepel als de directe omgeving van de Koepel.

2. De reguliere openstelling van de Koepel is van 13.00 – 17.00 uur. Buiten de feestdagen is de Koepel op maandag gesloten. Seizoenssluiting: november t/m maart (exclusief basisschoolvakanties).

3. Bijzondere openstelling: Met instemming van het bestuur van de Stichting.

4. Entreegelden: 13 jaar en ouder € 2,00 p.p. Kinderen in de basisschoolleeftijd of jonger – onder begeleiding van een of meer volwassenen – gratis, Basisschooljeugd zonder begeleiding betaalt € 1,00 p.p.. Leden van de Vrienden van het Buurtbosch en hun gezin hebben gratis toegang. Er is een speciaal tarief voor groepen (de koepelbeheerder hanteert deze binnen de richtlijnen afgegeven door het bestuur van de Stichting).

5. Bij het innen van entreegelden wordt altijd een toegangskaartje afgegeven. De vorm en inhoud van de opeenvolgend genummerde toegangskaartjes worden door het bestuur geaccordeerd.  De koepelbeheerders zorgen voor maandelijks afdracht en wel voor of op de eerste vrijdag van de nieuwe maand. Afdracht – met verantwoording van de nummers van de verkochte  entreebewijzen – wordt per internet gedaan aan de penningmeester van het Buurtbosch.

6. Schoonhouden Koepel: Wekelijks: vloeren en trappen zuigen, spinraggen verwijderen, schoonmaken pantry en WC en ook voorafgaand aan ieder Koepelevenement. Jaarlijks voor de opening: ramen wassen en hout nat afnemen, losse delen van muren verwijderen, kasten uitruimen en schoonmaken, vloeren en trappen zuigen en nat afnemen, de omloop van de koepel schoonmaken (o.a. blad verwijderen). Buiten: gras maaien, omloop, trappen, banken en straat schoon houden, oude posters verwijderen, nieuwe ophangen.

7. Temperatuur in de Koepel: Zorg dragen dat de binnentemperatuur niet onder de 9 graden Celsius zakt en voor een aangename temperatuur tijdens evenementen in de Koepel, richtgetal daar bij is 18 graden Celsius.

8. Informatieverstrekking: Beantwoorden van vragen en advies geven aangaande het gebruik van de Koepel bij voorkeur via de websites: www.buurtbosch.nl  en www.middelpuntvannederland.nl

9. Boekingen: Het door het bestuur geaccordeerde programma van de Koepelcommissie heeft voorrang op eventuele boekingen van overige activiteiten. Aanvragen voor boekingen van overige activiteiten dienen altijd vooraf te worden afgestemd met het bestuur. De Koepel kan niet bezocht worden tijdens een door de Koepelcommissie georganiseerd evenement en de 2 uren voorafgaand aan het evenement.

10. Catering bij activiteiten en ondersteuning bij grotere evenementen in of om de Koepel behoren tot de reguliere werkzaamheden.

11. Als de koepelbeheerder verhinderd is om taken uit te voeren overlegt hij/zij met het bestuur van de Stichting.

12. Toegang tot de het terrein bij de Koepel met gemotoriseerde voertuigen is niet toegestaan. Inrij en/of parkeervergunningen kunnen door de koepelbeheerder worden verstrekt voor zover deze in de door het bestuur geaccordeerde categorieën vallen. Daar wordt een register van bijgehouden, welke jaarlijks in januari ter beschikking wordt gesteld aan het bestuur. De koepelcommissie kan bij evenementen aan personen met een handicap een inrij/parkeervergunning afgeven. Deze vergunning worden ook in bovengenoemd register genoteerd.

13. Het takenpakket kan door het bestuur van de stichting – na overleg met de koepelbeheerder(s) – worden aangepast.

Sollicitatie met motivatie en c.v. ontvangt het bestuur van de Stichting voor 7 januari 2017 op Postbus 107, 6740 AC Lunteren of info@hetlunterschebuurtbosch.nl. Daar kunt u ook terecht met uw eventuele vragen.

Lunteren, 17 november 2016