logo-de-goudsberg-middelpunt-van-Nederland

Huisstijl Middelpunt van Nederland

Afgelopen juli werd de huisstijl van het Goudsbergproject, in de toekomst als ‘paraplu’ te gebruiken door diverse lokale partners, in de eerste digitale nieuwsbrief gelanceerd. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een website, die voor het einde van het jaar het licht ziet. ​

Zandafgraving-op-de-goudsberg-middelpunt-van-nederland

Geologisch object in de grote zandgroeve

In de wanden van de grote zandgroeve ligt een prachtig beeld op het ontstaan van ons landschap verborgen. Door het zichtbaar c.q. beleefbaar maken hiervan, bijvoorbeeld door het schonen van een stukje van de groevewand, worden de restanten van onder meer glaciale stuwingsverschijnselen zichtbaar: aardlagen die bijna nergens in Nederland zijn te zien. Bij dit ‘geologische monument‘ wordt op een …

Germaanse-put-middelpunt-van-nederland

Germaanse Put

Voor de locatie van de Germaanse Put is onlangs een eerste ontwerp gepresenteerd. SB4 en Kinkorn maakten voor deze plek een concept-herinrichtingsplan, met daarin opgenomen een ontwerp van bewegwijzering en informatievoorziening dat in het totale Goudsbergproject zal worden toegepast. In overleg met de eigenaar van het object (Vereniging Oud Lunteren), de gemeente Ede en de RCE vindt momenteel nadere uitwerking …

Landschapsobject de Hessenhut

Ruimtelijk vormgever/kunstenaar Rob Sweere presenteerde dit voorjaar zijn schetsontwerp voor een landschapsobject dat zal worden gerealiseerd op de plek van de voormalige Hessenhut aan de Hessenweg. Inmiddels is die schets uitgewerkt in een definitief ontwerp, waarvan u hier enkele details ziet. Het ziet ernaar uit dat we, nu vanuit de provincie het signaal is vrijgegeven dat in het kader van …

Eindversie Landschapsplan gereed

Het oorspronkelijke projectplan ‘De Goudsberg-Middelpunt van Nederland’ is door bureau SB4 vertaald in een landschapsplan. Bij de totstandkoming van dit plan is nauw overleg gevoerd met verschillende bij het gebied betrokken personen en organisaties. Het plan dient niet alleen als landschappelijke onderlegger voor ontwerp en uitvoering van alle deelprojecten, maar ook zijn de diverse bestaande en nieuwe routes nog eens …