Platform Goudsberg

“Er wordt hard gewerkt in Lunteren door Lunteranen om het Goudsberg project handen en voeten te geven. Of het nu om het Middelpunt van Nederland gaat, of om de Hessenhut, elk deelproject wordt opgepakt. De deelprojecten worden ondersteund door deskundige ontwerpers of slimme vormgevers. Het geheel staat onder regie van een stuurgroep en Mirjam Blott, de beminnelijke projectleider die alles in de gaten houdt en in alle projectgroepen de vinger aan de pols houdt.

Wanneer moet alles klaar zijn? Ja, beetje lastige vraag, want zo’n project stopt eigenlijk niet. Nieuwe ideeën en initiatieven zullen ook na oplevering van het huidige project ontstaan: het project vormt de basis voor een vruchtbaar groeimodel. Zo zijn er ideeën om het verhaal van de Hessenweg leven in te blazen. Stel je voor: op karren getrokken door ossen werd de tocht afgelegd door de Gelderse vallei richting het Duitse Hessen, zoals t honderden jaren geleden gebruikelijk was. Ze trokken tegen de Goudsberg op en waren op hun hoede voor rovers en gevaarlijke trawanten. Het zou zomaar een evenement van jewelste kunnen worden. En soms loop ik tegen dorpsgenoten aan die aan de slag willen met een project dat ze zelf vorm willen geven. Neem bijvoorbeeld Hans Kon, die al langere tijd met het idee rond loopt om ons station weer tot leven te brengen. Onder Lunteren CS zoals hij het noemt.

KORTOM, HET BRUIST IN HET DORP!

Maar nu eerst praktisch. Alle objecten die nu worden ontwikkeld, moeten in de toekomst wel onderhouden worden. Dus is dat een klus waarover gedacht moet worden. En ja, dan heb je een platform nodig, met de grondeigenaren, met achterbannen zoals de Vrienden van het Buurtbosch en al die anderen die al het moois in stand willen houden. Technisch gesproken heb je een beheersplan nodig, met, zo is het nu eenmaal, inzet van mensen en financiële middelen om al het moois in stand te houden. De Goudsberg-projectorganisatie heeft daarom de gedachte ontwikkeld een platform op te zetten dat kan helpen om dat beheersplan te maken en het project Goudsberg verder uit te bouwen. Voorzitter is ondergetekende. Dus ga ik bruggen bouwen tussen de projecten en instellingen in het Lunterse om met elkaar te kijken hoe dat beheer georganiseerd en betaald kan worden. Heb je zin om mee te denken over het Goudsbergproject na 2015, de datum waarop de deelprojecten klaar moeten zijn? Meld je dan bij mij. Ik denk dat we dan in juni voor t eerst bij elkaar komen en in de tweede helft van het jaar een concreet plan gaan maken. Dus is de toekomst van het Goudsbergproject je wat waard, stuur dan even een email of bel me: pedro.zuurbier@gmail.com en tel. 06 222 103 19.”

Peter Zuurbier