Grafheuvel Kopersmid (IJzertijd)

Het graf van de Kopersmid werd in 1939 opgegraven door dr. Bursch, de toenmalig conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In het graf troffen de archeologen zijn gereedschap aan bestaande uit een slijpsteen, een hamersteen en twee kussenvormige stenen die als aanbeeld dienst deden. Ook werden twee klokbekers gevonden op grond waarvan het graf gedateerd zou worden omstreeks 2200 v.Chr. Hiermee vormt deze grafvondst één van de vroegste bewijzen van metaalbewerking in ons land.