OVERIGE SCHATTEN

Stuwwal (IJstijd)
Ontstaan van Nederland Het ontstaan van Nederland als land vindt plaats na het Midden Tiglien, bijna 2 miljoen jaar geleden.[...]
Grafheuvel Kopersmid (IJzertijd)
Het graf van de Kopersmid werd in 1939 opgegraven door dr. Bursch, de toenmalig conservator van het Rijksmuseum van Oudheden[...]
Grafheuvels (IJzertijd)
In en om het celtic field lagen en liggen nog steeds enkele goed zichtbare grafheuvels. Deze zijn veel ouder en[...]
Hessenweg (Middeleeuwen)
Verkeersknooppunt Lunteren lag in de nabijheid van belangrijke doorgaande wegen: misschien mogen we wel spreken van een verkeersknooppunt. Een belangrijke[...]
Heidekoeien (Middeleeuwen)
De heidekoe begraasde in Nederland eeuwenlang de arme heidevelden en droeg daarmee bij aan de grote biodiversiteit. Eén van de[...]
Heideveldjes (Middeleeuwen)
Tegen het einde van de Steentijd, zo’n 2000 jaar voor Christus, moet het meeste bos op de hogere en drogere[...]
Stuif- of randwal in Wekeromse Zand (Middeleeuwen)
Het stuivende zand in het Wekeromse Zand vormde een bedreiging voor de landbouw in het gebied er omheen. De Lunterse[...]
Wildwal (Middeleeuwen)
Al in de 16e en de 17e eeuw was er sprake van kilometerslange, aaneengesloten wildwallen op de Veluwe. Ofschoon die[...]
Paaskolk (Middeleeuwen)
Evenals de Paasberg ligt ook de Paaskolk in het Fislerwoud, onderdeel van het Luntersche Buurtbosch. Het is net zoals de[...]
Grintgaten (Middeleeuwen)
Op 25 oktober 1845 besloot het Buurschap Lunteren / Meulunteren dat er grind uit de Lunterse berg mocht worden gegraven[...]
Eendjesvijver (Middeleeuwen)
In het Buurtbosch moeten vroeger meerdere schaapskolken gelegen hebben. Dat waren natuurlijk ontstane of uitgegraven, laaggelegen waterplassen waarin vroeger de[...]
Engen (Middeleeuwen)
Een nieuw landbouwsysteem In de Vroege Middeleeuwen ontstond een landbouwsysteem dat in een aantal opzichten verschilde van de celtic fields.[...]
Herberg Floor (18e eeuw)
Herbergen speelden in de geschiedenis van veel, vooral kleinere steden en dorpen altijd een voorname rol. Dat geldt ook voor[...]
Beltvedère (1900)
Uniek uitzicht op de Wekeromse Bult vanaf de Beltvedere. Even ten zuidwesten van Wekerom is in de vorige eeuw door[...]
Gedenkbank en boom Van den Ham (1900)
Ons land telt nogal wat zogenaamde ‘gedenkbomen’, vaak geplant om de voorbijganger te herinneren aan een persoon of gebeurtenis. Het[...]
Station Lunteren (1900)
Op 2 juli 1934 kwam de zogenaamde Naastingswet
 tot stand op grond waarvan
de spoorwegmaatschappij
“De Veluwe” voor een bedrag van f.[...]
Groeve ’t Schietgat (1900)
In 1894 werd het “Comité ter behartiging der belangen van een spoorwegverbinding tussen de haven van Nijkerk, over Nijkerk, Voorthuizen,[...]
Rijksherstellingsoord (1900)
Notaris van den Ham schonk de grond Aan de Boslaan werd in 1899 het herstellingsoord van de Bond van Nederlandse[...]
Molen De Hoop (1900)
Windkorenmolen De Hoop aan de Dorpsstraat in Lunteren is een achtkante grondzeiler, gedekt met riet, bouwjaar 1855 met een vlucht[...]
Waterpomp J. Groeneveld (1930)
Notaris Van den Ham, stichter van het Luntersche Buurtbosch, had een trouwe dienaar die voor hem als koetsier, tuinman en[...]
Bosbad (1930)
Het Bosbad Lunteren is oorspronkelijk gebouwd in 1937. Het is aangelegd in harmonie met de bosrijke omgeving. De baden bezitten[...]
Muur van Mussert (1930)
Hagespraken op de GoudsbergDe Duitsgezinde Nationaal Socialistische Beweging (NSB) maakte vanaf 1 juni 1936 (Tweede Pinksterdag) gebruik van een in[...]
Notarisbank (1930)
Op de noordwestelijke helling van de Lindeboomsberg of Koepol, staat, niet ver van de zwerfkei met de tekst “Middelpunt van[...]
Arbeidershuis De Scheleberg (1930)
De “Scheele Berg” is gebouwd in 1935 – 1936. Tijdens de oorlog was er een instructiekamp van de NSB gevestigd[...]
Arbeidershuis De Leperkoen (1930)
Ten oosten van de Lindeboomsberg ligt “De Leperkoen”, ooit door de, in 1891 in het leven geroepen stichting “Ons Huis”,[...]
Wildobservatiepost (2012)
In het Wekeromse Zand staat een wildobservatiepost. Die is vrij toegankelijk. Met een beetje geduld en geluk kunt u vanuit[...]