Basiskennis toeristisch Ede en de dorpen

Er is een training ontwikkeld waarmee je toeristische basiskennis opdoet over de gemeente Ede. Je maakt kennis met de rijke geschiedenis, van Celtic fields uit de prehistorie tot en met de luchtlandingen van de geallieerden in september 1944. Maar ook met het uitgestrekte Nationale Park De Hoge Veluwe en het vermaarde Kröller-Müller Museum. Bovendien is er volop aandacht voor ‘smaak’ …

Contacten met andere bezienswaardigheden op de Veluwe

In 2017 hebben we ook verbindingen gelegd met andere ‘bezienswaardigheden’ in de gemeente Ede zoals: De Hoge Veluwe en Natuurcentrum Veluwe (Ginkelse Hei). In november 2017 hebben op verzoek van de recreatieondernemers in Otterlo twee bestuurders van Het Platform een presentatie over de Goudsberg en de rol van Het Platform daarin gegeven. Een inspirerende bijeenkomst met concrete voornemens als resultaat. …

Veel aandacht in de media voor De Goudsberg

Een belangrijke opdracht voor het platform is het er voor zorgen dat de Goudsberg meer bekendheid krijgt bij toeristische organisaties zoals: VisitVeluwe, Stadswinkel Ede en Barneveld, Platform UIT in Ede, Route.nl, Fietsknooppunt, het tijdschrift Nationaal Schoolreis Magazine, etc. Die acties hebben in 2017 geresulteerd in veel aandacht voor de Goudsberg in de brochures van VisitVeluwe, mooie achtergrondartikelen in Hollands Glorie, …

De VeluweAlliantie

Op donderdag 15 februari is in de Lunterse Boer, midden in het Goudsberggebied, de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 getekend. Met het tekenen van deze overeenkomst is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambitie: de Veluwe als toeristisch product te verbeteren door goed gebruik te maken van wat er op de Veluwe aanwezig is aan natuur, landschap en erfgoed. En …

Germaanse put gereed

Onderdeel van het Goudsbergproject was het opknappen en verfraaien van de Germaanse put. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Eén van de maatregelen is het meer accentueren van de put zelf. Op deze mooie foto is de nieuwe cortenstalen ring goed te zien.