Service & vragen

Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland heeft als missie het in stand en beleefbaar houden alsmede het promoten en onderhouden van het 1500 ha. grote Goudsberggebied. Met name de cultuurhistorische en natuur educatieve functie wordt zorgvuldig bewaakt en waar mogelijk uitgebreid. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 68057733 en heeft de ANBI status. Bankrekening bij Rabobank Vallei en Rijn nr. NL61 RABO 0317915487.