Privacyverklaring

​Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder zijn omschreven. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Deze rechten zijn hieronder omschreven.

​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland, gevestigd ​te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens​​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland​p/a Mielweg 31, 6741 ZV Lunteren ​E-mail: info@​middelpunt.nlBank nr.: ​NL61 RABO 0317 9154 87KvK nr.: 68057733​

Persoonsgegevens die wij verwerken​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland ​verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • ​Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ​IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken​Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar​, ​tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als ​u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ​​dit emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • ​Verzenden van onze nieuwsbrief
 • ​​U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om commentaar te leveren op berichten

​Hoe lang we persoonsgegevens bewaren​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland ​bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

​Categorieën

​Reden

​Bewaartermijn

Email & Contactformulier gegevens.

​om informatie ​aan u te kunnen verstrekken

​​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​Nieuwsbrief aanmeldingsformulier

​​om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

​​​​​Tot ​u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van ‘MailPoet‘ U kunt hun Privacyverklaring hier lezen.

​​Reacties op berichten

​uw naam en e-mailadres zijn nodig voor spamcontroledoeleinden

​​​​​tot maximaal 2 jaar daarna

​​IP adres

​wij volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.

​​26 maanden

​Cookies

​Zie ons cookiebeleid

​1 jaar

​Upload foto’s en videos

​uw gegevens zijn noodzakelijk om uw ​media te kunnen plaatsen.

​Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

​Upload foto van de maand

​uw gegevens zijn noodzakelijk om ​te kunnen ​meedoen met de foto van de maand wedstrijd.

​Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

​Advertenties

​uw gegevens zijn noodzakelijk om uw advertenite(s) te kunnen plaatsen.

​Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland ​gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.​

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Zie voor een toelichting: cookies​ wat​ zijn​ het​ en​ wat​ doe​ ik​ ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics​Functie: Analytische cookie die websitebezoek meetBewaartermijn: 26 ​maanden 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen​U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland​. ​Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

​U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ​dit emailadres​ of via ons privacy-centrum pagina.

​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland ​wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland ​neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dit emailadres

​​​Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • ​Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.