ANBI-stichting

De Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland heeft van de Belastingdienst een beschikking  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Uit de statuten van onze stichting blijkt duidelijk dat wij het algemene nut dienen. U kunt de statuten vinden onder het tabblad DOWNLOADS. Dat geldt ook voor ons vigerend beleidsplan. En ook belangrijk is dat de bestuurders geen honorering ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden, ook dat blijkt uit onze statuten. Verder worden de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording jaarlijks samengevat in een jaarverslag dat eveneens is te vinden onder het tabblad DOWNLOADS. Al deze zaken zijn een belangrijke voorwaarde voor de verklaring van de Belastingdienst dat onze stichting een ANBI is. Dat is belangrijk omdat giften aan een ANBI-stichting in aanmerking komen voor belastingaftrek.