Wegwies 4: vers van de pers!

In de loop van week 15 overal in het dorp bij alle ruim honderd lokale adverteerders gratis af te halen: Wegwies in Lunteren. Het vierde nummer alweer. Tekenend voor de royale acceptatie van het kleurrijke tijdschrift is het toegenomen aantal tips, waar de redactie uiteraard bijzonder blij mee is. Mooi voorbeeld van zo’n tip is het verhaal van twee dorpsgenoten …

Paasconcert in De Koepel: Stabat Mater van Pergolesi

Het Stabat Mater is een kerkelijk Latijns gezang dat stamt uit de Middeleeuwen. Het gaat over het lijden van Maria nadat haar zoon Jezus is gekruisigd. Er bestaan verschillende prachtige composities, waarvan die van Pergolesi één van de beroemdste is. ‘Huilend stond de moeder aan de voet van het kruis, waaraan haar zoon te sterven hing.’ Zo luidt de beginregel …

Wandelen op de Goudsberg

De redactie van het tijdschrift 50VitaalPlus heeft een groepswandeling gemaakt rond het Middelpunt van Nederland in het Goudsberggebied. Ze waren enthousiast over het afwisselende karakter van de route en de prachtige natuur en hebben dat in een paginagroot artikel gepubliceerd.

De mooiste foto’s rond Het Middelpunt

Op www.middelpunt.nl is op de homepage ruimte gemaakt voor een nieuwe rubriek die de naam ‘Plaatje en een Praatje op de Goudsberg’ heeft mee gekregen. Iedereen die tijdens een recente wandeling door het Goudsberggebied ook foto’s heeft genomen en die zelf ook mooi en/of interessant vindt, kan die foto’s gepubliceerd krijgen op deze fotoblog op de website. De bestanden kunnen …

50Vitaal Plus & Stichting Wandelnet

In het decembernummer van het maandblad 50VitaalPlus staat een uitgebreid artikel over ons wandelnetwerk ‘Middelpunt van Nederland’. Het is Stichting Wandelnet die dit artikel heeft aangeleverd. Deze landelijke stichting werkt sinds 1980 samen met 1.000 vrijwilligers aan de kwaliteit van wandelen in Nederland. Dat doen zij voor 10,5 miljoen wandelaars die jaarlijks 441 miljoen wandelingen maken. De digitalisering van ons …