|

Vernieuwd bestuur Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland

Afgelopen jaar is de heer Ton Roozen namens Geldersch Landschap & Kasteelen gestopt als lid van het bestuur. Hij was vanaf het begin van het Platform lid van ons bestuur en heeft in al die jaren veel kennis ingebracht op het gebied van het uitvoeren van beheertaken en juridische zaken. Daarnaast is ook Anja Koning, adviserend lid vanuit GLK gestopt. Zij heeft al jaren long COVID klachten. Zij wordt opgevolgd door Patrick Smits, senior beheer van GLK en Anne Huttinga beheerder van het Wekeromse Zand. De belangrijkste wijziging is het terugtreden van Ab Welgraven als voorzitter. Hij heeft in Sietse Lugtenburg een waardig opvolger gevonden waarmee de continuïteit van het Platform geborgd is.

De bestuurssamenstelling is thans:

Sietse Lugtenburg (voorzitter/secretaris)
Henk van Geerenstein (penningmeester)
Evert-Jan Moraal (webmaster/marketing)
Patrick Smits (adviseur vanuit GLK)
Anne Huttinga (beheerder Wekeromse Zand GLK)
Tjipke Timmer (namens Museum Lunteren)
Mira Nouwt (adviseur vanuit de Gemeente Ede)
Wim Kuster (adviseur vanuit de Gemeente Ede)

Ab Welgraven zal de komende tijd als adviseur verbonden blijven aan het bestuur.