Waterpomp J. Groeneveld (1930)

Notaris Van den Ham, stichter van het Luntersche Buurtbosch, had een trouwe dienaar die voor hem als koetsier, tuinman en hulp 
in de huishouding optrad. Dat was Jacob Groeneveld (1878 -1955) die van 1945 tot 1955 zelfs lid van het bestuur van 
de Stichting “Het Luntersche Buurtbosch” werd. Bij zijn huwelijk op 21 november 1914 met Teunisje van Hunen werd in de akte vermeld dat Jacob bosopzichter van beroep was en zijn vader tuinman. Jacob beschikte dan ook over de bijna spreekwoordelijke groene vingers. Al snel groeide hij uit tot de persoonlijke assistent van Van den Ham; iemand die huizenhoog tegen zijn broodheer opkeek. Dat wordt bevestigd door een artikel 
dat in 1958 door H.L. Dinger werd geschreven voor het Tijdschrift van de Nederlandse Heidemaatschappij. Daarin schreef hij over Groeneveld: “(…) die, zoals in het voorgaande reeds medegedeeld, notaris van den Ham tot diens dood als vertrouweling terzijde had gestaan en de ontginning van het Buurtbosch van het begin af had meegemaakt. Hij kende iedere boom uit het bos en wist eel van het wel en wee van het bos en uit het leven van de Oude Notaris te verhalen. Hij heeft er van genoten op oudere leeftijd nog een werkzaam aandeel in
de zorg voor het bos te hebben. Hoewel hij op ontroerende wijze soms wat te veel gevangen zat in piëteitsgevoelens voor zijn oude meester, die hem wat afkerig maakten van nieuwere inzichten, is het Buurtbosch hem veel dank verschuldigd voor zijn actieve en enthousiaste beheer dat hij tot zijn dood heeft volgehouden.” Dinger maakt zijn lezers er voorzichtig op attent dat de standpunten van Groeneveld niet meer strookten met de in de jaren vijftig gangbare ideeën over bosbeheer.

De op 76-jarige leeftijd in 1955 overleden Groeneveld, werd geëerd met een vrijstaande, vierkante, gemetselde waterpomp, gelegen aan de zuid-oostzijde van de toren, waar ooit de oude pomp heeft gestaan. Evenals de notarisbank, het hekwerk rondom de gedenkboom voor Van den Ham, de muziektent en de verhoging van de Koepel, is ook de nieuwe pomp ontworpen door architect J.W. Dinger. Deze waterpomp maakt nu deel uit van het rijksmonument “Het Luntersche Buurtbosch”.

Aan de voorzijde bevindt zich een aangebrachte gedenksteen ter herinnering aan Jacob Groeneveld. De plaatsing van de relatief lage pomp ten opzichte van de imposante toren weerspiegelt misschien wel een beetje de verhouding tussen de notaris en zijn trouwe dienaar.