Herberg Floor (18e eeuw)

Herbergen speelden in de geschiedenis van veel, vooral kleinere steden en dorpen altijd een voorname rol. Dat geldt ook voor het huidige partycentrum van de familie Floor aan de Dorpsstraat. Ooit stond op de plek het voormalige paardenwisselstation “De Roskam”, één van de vaste haltes van de postwagendienst Arnhem-Amersfoort. De postiljons namen niet alleen post mee. Ook passagiers waren welkom, die aten en dronken er wat en brachten zo vaak wat leven in de Lunterse brouwerij.
In 1770 werd het bedrijf overgenomen door de op 20 april 1732 in Lunteren geboren Evert Floor, in tweede echt gehuwd met Gerritje Otten van de Haar. Eén van hun kinderen, Wouter (1769-1832), getrouwd met Barendiena van de Zadelhof, zette het bedrijf voort en werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon Martinus (1817-1889), gehuwd met Nelena Alida Roelofsen. In die tijd fungeerde de herberg nog steeds als een halteplaats, nu voor een omnibusdienst van Van Versendaal die vanaf het spoorwegstation Barneveld/ Voorthuizen passagiers naar Ede vervoerde. Daaraan kwam in 1903 een definitief einde nadat de spoorlijn Ede-Nijkerk (haven) gereed was gekomen. De openstelling van de spoorlijn leidde er toe dat Lunteren en het daar aangelegde Buurtbosch voor veel treinpassagiers een tijdelijk einddoel werd en het dorp niet langer meer slechts als halteplaats diende.
Hendrikus (1858-1937), zoon van de eerdergenoemde Martinus Floor, voorzag deze ontwikkelingen mogelijk al in 1900. Hij liet “De Roskam” ingrijpend verbouwen en begon naast het oorspronkelijke café- restaurant ook een hotel en een slijterij. Tijdens de mobilisatie in 1939 diende “Hotel Floor”, zoals het toen bekend stond, als regimentsbureau van 1-III-8 Regiment Artillerie (RA). Reservekapitein H. Ballot schreef later: “Hotel Floor is een wel wat weidsche naam voor de dorpsherberg. Er heerscht een onbeschrijfelijke bende. De eigenares is volkomen verrast, de lange magere Floor is de wanhoop nabij. Men ziet ons zeker aan voor barbaren, want ijlings worden alle kleeden en verdere verfraaiingen weggenomen.”
De herberg, maar ook de schuur en later de eierhal achter Hotel Floor speelden een grote rol in de geschiedenis van het Buurtbosch. Er werd niet alleen vergaderd – eerder al door de Buurt Lunteren en Meulunteren – maar de ruimten werden ook gebruikt voor de jaarlijkse houtverkopingen, de “Lunterse Kermis”.
Ook nu nog wordt de grote zaal van het partycentrum gebruikt door de Stichting LBB en de Vereniging Vrienden van het Buurtbosch voor het houden van bijeenkomsten. Als bezoeker word je nog steeds hartelijk onthaald en je kunt daar iets drinken of een hapje eten. Bij mooi weer ook nog op het terras.