Eendjesvijver (Middeleeuwen)

In het Buurtbosch moeten vroeger meerdere schaapskolken gelegen hebben. Dat waren natuurlijk ontstane of uitgegraven, laaggelegen waterplassen waarin vroeger de schapen werden gewassen alvorens ze geschoren werden. In de jaren 50 van de vorige eeuw, op initiatief van de heer A.B. Wigman, werd één van die kolken herschapen in wat vanaf die tijd de eendjesvijver werd genoemd. De kolk werd gebetonneerd, van een afrastering voorzien en er werd een lage schuilbegroeiing aangeplant. Om de naam ‘eendenvijver’ eer aan te doen zorgden de inwoners van Lunteren voor de broodnodige bewoners. Die op hun beurt hadden weer brood nodig en zorgden er voor dat de vijver veelvoudig door ouders en grootouders met kleine kinderen werd bezocht.