Grafheuvels (IJzertijd)

In en om het celtic field lagen en liggen nog steeds enkele goed zichtbare grafheuvels. Deze zijn veel ouder en dateren uit het Neolithicum. Het lijkt erop dat de IJzertijd-boeren een opvallend respect toonden voor deze overblijfselen van hun voorouders.
De enigszins verscholen zeven heuveltjes de Veenen in het bos aan de Goorsteeg, schuin tegenover 50|50 Hotel Belmont (bekend als ‘grafheuvelgroep Hoolboomsheitje’ zijn grafheuvels gemaakt door het ‘klokbekervolk’ dat tijdens de Bronstijd op de Veluwe leefde. Dit volk wordt zo genoemd omdat potten uit die periode de vorm hebben van een omgekeerde kerkklok.

Aan de oostzijde van de grote zandgroeve lag vroeger ook een grafheuvel. Omdat uitbreiding van de grote zandgroeve noodzakelijk was restte niets anders dan de heuvel op te graven voordat alles verloren zou gaan. Dat onderzoek vond plaats in 1970. Het bleek om een nog bijna volledig intacte grafheuvel te gaan uit de late Klokbekertijd. Een aftekening van de dode in het zand (een lijksilhouet) behoorde tot de ontdekkingen. De overledene was begraven in een grafkuil, versterkt met planken en palen op de hoeken. Achter zijn hoofd lag een aantal voorwerpen die hij waarschijnlijk nodig had in een volgens leven. Waaronder een dolk, een aantal pijlspitsenen een sten die de pols beschermde bij het boogschieten. Net als het graf van de kopersmid bevatte ook dit graf een fijn versierde klokbeker, waarin mogelijk eten en drinken voor de reis naar het hiernamaals.

Opgegraven Grafheuvel