Station Lunteren (1900)

Op 2 juli 1934 kwam de zogenaamde Naastingswet
 tot stand op grond waarvan
de spoorwegmaatschappij
“De Veluwe” voor een bedrag van f. 423.725,05 door de Nederlandse Spoorwegen werd overgenomen. Het vervoer tussen Barneveld/Voorthuizen en Nijkerk werd op 8 augustus 1937 stopgezet en de rails later opgebroken. Het restant van de spoorverbinding werd aangesloten op den spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn.

De aanleg van de spoorlijn en die van het Buurtbosch hebben er beide toe bij gedragen dat het toerisme toenam en zich ook herstellingsoorden en dergelijke in en om het dorp gevestigd hebben.