Bezoekers aan hoogtepunten schrijven reviews op website

Reviews zijn recensies of ervaringen met producten of diensten. De hoogtepunten van het Goudsberggebied worden door de vele bezoekers gewaardeerd met met waarderingen tussen de 0 en 5 sterren. Gelukkig zien wij alleen maar hele hoge tevredenheidsscores en dat is weer een stimulans voor nieuwe bezoekers aan dit prachtige gebied. Het zijn altijd persoonlijke reacties van gasten en voor het bestuur van Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland een belangrijke indicator en signaal als een object of dienst verbetering behoeft. Op de website Middelpunt.nl worden deze reviews getoond op de pagina’s van de betreffende hoogtepunten zoals: Middelpunt, Hessenhut, Koepel, Pinetum en het Luntersche Buurtbosch.