Door ontwikkeling

Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Om de ernstige gevolgen van de corona pandemie zo veel mogelijk in te dammen zijn maatregelen genomen die onze vrijheid beperken, noodzakelijke maatregelen waarin we elkaar moeten steunen. Wandelen en fietsen (binnen de daarvoor geldende regels) kan gelukkig nog wel en in de lente is dat een feest. Zeker ook in het Goudsberggebied dat groot genoeg is (ruim 1200 ha) en waar je kunt genieten van een mooi en afwisselend landschap met daarin nog vele sporen uit het verleden aanwezig.

Heel recent is bij één zo’n spoor, de voormalige vuilnisbelt aan de oostzijde van het Wekeromse Zand, een uitzichttoren gerealiseerd. Ons wandelnetwerk loopt reeds over de ‘bult’ en een pijlpunt dat naar het Middelpunt van Nederland wijst ligt er al. Informatie over de afvalverwerking in de vorige eeuw staat reeds op onze site www.middelpunt.nl . En er wordt nog een ‘kijker’ die ‘terug kijkt’ geplaatst. In deze nieuwsbrief treft u nog meer informatie hierover aan.

Deze nieuwe ‘toevoeging’ en de nieuwe wandel- en fietsroutes, waarover meer in deze nieuwsbrief, illustreren dat de Goudsberg, Middelpunt van Nederland niet stilstaat, maar zich verder door ontwikkelt.

Ab Welgraven

Stichting Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland