GROEVE ‘T SCHIETGAT


In 1901 werd begonnen met de aanleg van de spoorlijn tussen Ede en de haven van Nijkerk. Het benodigde zand voor het ballastbed kwam uit deze groeve die we nu ’t Schietgat noemen. Die naam kreeg de groeve na de 2ewereldoorlog toen de groeve jaren lang werd gebruikt om schietoefeningen te houden. 

De kuil in deze groeve is een overblijfsel van een soort kelder waar tijdens schietoefeningen iemand zat die de schietresultaten aanwees en de schietschijven verwisselde.