Lunterse Eng, start van een nieuw seizoen

De afgelopen weken werden er weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe seizoen. Er werd volop geploegd en ingezaaid.

De grond was op veel plekken gortdroog!

Gelukkig kwam er toch nog wat regen

De eerste resultaten zijn al weer zichtbaar. Onder die mooie Hollandse luchten is onze Lunterse Eng een prachtig landschap.