steen-middelpunt-van-nederland-lunteren

Middelpunt van Nederland

Onlangs is door de stuurgroep landschapsarchitect Michael van Gessel gevraagd een schetsontwerp voor de locatie Middelpunt van Nederland te maken. Michael ontwikkelt zijn ideeën in een nauw overleg met een lokale projectgroep, waarin onder meer de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, de Jac. Gazenbeek Stichting, de Oud Lunterse Dag en Camping De Goudsberg zijn vertegenwoordigd. In januari 2015 zal het schetsontwerp gereed zijn.