Ontwerp Middelpunt van Nederland gereed

Artist impression landschapsobject Middelpunt van Nederland
Artist impression landschapsobject Middelpunt van Nederland

In het kader van het gebiedsontwikkelingsproject ‘De Goudsberg-Middelpunt van Nederland’ is het landschapsontwerp gereed voor het Middelpunt van Nederland zelf. Deze bijzondere locatie is momenteel niet alleen lastig vindbaar, maar bovendien op het eerste gezicht niet als zodanig herkenbaar. Nu treft de bezoeker op de Lindeboomsberg, onderdeel van Het Luntersche Buurtbosch, een lindeboom met een bankje en een paar grote keien aan, die het geografische middelpunt van Nederland markeren. De keien fungeren als een oeroude zonnewende-kalender. In het nieuwe ontwerp, waarvan de aanzet werd gemaakt door landschapsarchitect Michael van Gessel en de uitwerking door Eric Blok van Bureau SB4, wordt het middelpunt duidelijk als bijzondere locatie gemarkeerd door een drietal cortenstalen ringen (totale diameter 25 meter), waarin tevens de keien en lindeboom zijn geïntegreerd. De toegangspaden worden beter herkenbaar en toegankelijk en vanaf het middelpunt wordt de historische zichtlijn via de Notarisbank, over de Lunterse Eng en richting Gelderse Vallei, in ere hersteld.

Michael van Gessel en Eric Blok werkten in de totstandkoming van hun ontwerp nauw samen met een lokale projectgroep bestaande uit Judith Gerretsen, Iris Lugard, Louis Fraanje, Jan Bos, Gertjan van Doorn, Hendrik Prins, Roderick Zoons en Carolien Wiggers. Deze projectgroep deelde met hen hun kennis van het gebied en ideeën rondom het middelpunt. Deze input werd verwerkt in het uiteindelijke ontwerp. Binnen enkele weken wordt gestart met het herstel van de zichtlijn. IJs en weder dienende zullen het Middelpunt en de toegangspaden begin 2016 worden gerealiseerd.