Een nieuw rustgebied en een nieuw pad voor mountainbikers

De Goudsberg is een beschermd natuurgebied, zelfs een Natura-2000 gebied. Om evenwicht te behouden in wat je in dat gebied verandert voorziet het Goudsbergproject ook in natuurversterkende maatregelen. Zo is er een nieuwe wildakker in het Buurtbosch gemaakt, is het gebied rondom de poelheide meer ‘open’ gemaakt en er wordt een nieuw rustgebied gecreëerd in het bos tussen de Hessenhut …