Platform Goudsberg, Middelpunt van Nederland officieel van start

De afronding van het project nadert, de fase waarin we gaan beheren staat voor de deur. Belangrijk is immers dat al hetgeen we met het Goudsbergproject hebben gerealiseerd goed in stand wordt gehouden. Vooral de zaken die voor het gehele gebied van belang zijn, gebiedsoverstijgend zijn. Dan moet je denken aan het wandelnetwerk, de informatieborden, de kijkers, de nieuwe site …