Terugblik 2018

Na de oprichting van het Platform in 2017 was 2018 het eerste jaar waarin alle facetten van het werk van het Platform aan de orde zijn gekomen. De belangrijkste opdracht aan het PF is het goed onderhouden van wat gerealiseerd is met Goudsbergproject. En dan met name de gebieds-overstijgende zaken zoals het wandelnetwerk en de informatievoorziening. Informatie ter plekke door de informatieborden en de kijkers. Informatie op het web, informatie op de folders en informatie in de 2 permanente tentoonstellingen in het museum en in de Koepel. Veel van het onderhoud in het buitengebied hebben we uitbesteed aan Flora en Fauna Begeleiding Veluwe die daarbij wordt ondersteund door verschillende vrijwilligers die problemen in het veld signaleren. Doorgeven dat er een routepaal verdwenen is, dat er een kijker niet goed functioneert, etc. Het bestuur van de Stichting Platform Goudsberg heeft het beeld deze primaire onderhoudsopdracht in dit eerste jaar naar behoren is uitgevoerd.
Daarnaast is het Platform er voor om zoveel mogelijk mensen van het Goudsberggebied te laten genieten. Ook in 2018 is er in veel media aandacht geschonken aan de vele bezienswaardigheden op de Goudsberg. In kranten, tijdschriften (zelfs in Vlaanderen) en in brochures (die van Visit Veluwe) komt de Goudsberg steevast aan bod. Er komen ook meer bezoekers naar Lunteren zo is de indruk van de middenstand en het valt af te leiden uit het aantal bezoekers die de Koepel en het museum hebben geregistreerd. Het museum schrijft dubbele bezoekersaantallen vergeleken met de jaren er voor en ook de Koepel mocht zich verheugen in een toenemend aantal betalende bezoekers.
Dat onderhoud en die promotie kost ook geld, daar moeten inkomsten tegenover staan. In 2018 bestonden de inkomsten voor 50% uit bijdragen van de recreatieondernemers en middenstanders in Lunteren en omgeving. Zij vinden het belangrijk dat al die nieuwe bezienswaardigheden goed worden onderhouden. Daarnaast krijgen zij als tegenprestatie de gelegenheid zich te presenteren op onze site www.middelpunt.nl. De andere 50% bestaat uit bijdragen van de gemeente Ede voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. De bijdragen van Buurtbosch en GLK bestaan uit het leveren van toezicht en vrijwilligers.
Het jaar 2018 was ook financieel gezien ‘gezond’. Het positieve saldo van inkomsten uitgaven is toegevoegd aan onze vervangingsreserve. Deze reserve maakt het mogelijk om op termijn de informatieborden, kijkers, pijlpunten en routepalen te vervangen en de permanente tentoonstellingen te vernieuwen. Het definitieve jaarverslag zal in het 1e kwartaal 2019 op www.middelpunt.nl worden geplaatst.