Terugblik 2018

Na de oprichting van het Platform in 2017 was 2018 het eerste jaar waarin alle facetten van het werk van het Platform aan de orde zijn gekomen. De belangrijkste opdracht aan het PF is het goed onderhouden van wat gerealiseerd is met Goudsbergproject. En dan met name de gebieds-overstijgende zaken zoals het wandelnetwerk en de informatievoorziening. Informatie ter plekke door …

UITKIJKTOREN DE KOEPEL KRIJGT PLEISTERPLAATS

Dankzij de verbeterde fiets- en wandelroutes in het Goudsberggebied rond het Middelpunt van Nederland komen er steeds meer fietsers en wandelaars langs De Koepel. Om zoveel mogelijk ‘passanten’ te verleiden De Koepel ook daadwerkelijk te bezoeken wordt naast de beheerderswoning een pleisterplaats & terras gerealiseerd. Het nieuwe beheerdersechtpaar Gertjan en Jacqueline van Doorn wonen met veel plezier in de woning …

Binnenwerk kijkers gedeeltelijk vernieuwd

Bij een aantal sporen uit het verleden staan kijkers in het landschap. Sommige kijkers vertoonden het afgelopen jaar tekortkomingen: vocht in de kijkers, te weinig lichtopbrengst en de bevestiging van de film liet los. Dit was aanleiding voor de leverancier om in drie kijkers het binnenwerk gedeeltelijk te vernieuwen, daarmee een proef te nemen tot eind mei 2018 en indien …