Terugblik 2018

Na de oprichting van het Platform in 2017 was 2018 het eerste jaar waarin alle facetten van het werk van het Platform aan de orde zijn gekomen. De belangrijkste opdracht aan het PF is het goed onderhouden van wat gerealiseerd is met Goudsbergproject. En dan met name de gebieds-overstijgende zaken zoals het wandelnetwerk en de informatievoorziening. Informatie ter plekke door …