Veel aandacht in de media voor De Goudsberg

Een belangrijke opdracht voor het platform is het er voor zorgen dat de Goudsberg meer bekendheid krijgt bij toeristische organisaties zoals: VisitVeluwe, Stadswinkel Ede en Barneveld, Platform UIT in Ede, Route.nl, Fietsknooppunt, het tijdschrift Nationaal Schoolreis Magazine, etc.
Die acties hebben in 2017 geresulteerd in veel aandacht voor de Goudsberg in de brochures van VisitVeluwe, mooie achtergrondartikelen in Hollands Glorie, Mooi Gelderland, dagblad Trouw en een speciale pagina in het jaarboek van ‘route.nl’.
In het magazine van Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) heeft een achtergrondartikel gestaan en daarin werden lezers een bezoek aan de Goudsberg aangeboden, grotendeels gefinancierd door PBC. Daarvoor hebben zich inmiddels ca 50 personen opgegeven. Het ‘bezoek’ wordt georganiseerd door de stichting Beleef Lunteren en wel in de maand april van 2018. En niet te vergeten de prachtige natuurfilm ‘Wild’ van filmer Luc Enting die momenteel volle zalen trekt!