De Goudsberg in ontwikkeling

Eind november jl. vond de officiële start van het Goudsbergproject plaats in Lunteren. Het project werd inhoudelijk gepresenteerd, de betrokken partijen en personen werden voorgesteld. Veel Lunteranen vonden hun weg naar Zaal Floor om de kick off bij te wonen, vragen te stellen, ideeën aan te dragen en hun interesse in bepaalde projectonderdelen kenbaar te maken.

Intussen is er veel in gang gezet. Over het community arts project op de locatie van de voormalige Hessenhut en over de Goudsbergtentoonstelling in Museum Oud Lunteren verderop in de nieuwsbrief meer. Er werd met allerlei betrokkenen overleg gevoerd over verbetering, (bescheiden) uitbreiding of regulering van uiteenlopende routes. Er werd een start gemaakt met de ontwikkeling van een Goudsberg-huisstijl, die in de toekomst een herkenbare ‘paraplu’ vormt voor uiteenlopende activiteiten. Deze nieuwsbrief is van die ontwikkeling een tastbaar resultaat; over enkele maanden zal ook een Goudsberg-website het licht zien. Er werd (en wordt!) veel gesproken met deskundigen en betrokkenen over de mogelijkheden van een betere beleefbaarheid van het Middelpunt van Nederland en de Germaanse Put en over de realisatie van een geologische ‘doorsnede’ in de grote zandgroeve, waarmee de vroegste geschiedenis van het gebied letterlijk bloot komt te liggen. En de komende maanden gaan we aan de slag met zaken als bewegwijzering, informatievoorziening in het gebied zelf, etc. etc.…We houden u op de hoogte!

Zie www.hetluntersebuurtbos.nl bij ‘Downloads’ voor het projectplan.