De Goudsberg: Middelpunt van Nederland

Eindelijk: de eerste Goudsberg-nieuwsbrief is er! In deze brief brengen wij u op de hoogte van allerlei activiteiten en ontwikkelingen die op en rondom De Goudsberg: Middelpunt van Nederland spelen. De komende tijd zal met regelmaat een nieuwe editie verschijnen.

Maar: wie zijn ‘wij’? Dat zijn gebiedseigenaren (Het Luntersche Buurtbosch, Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Ede) die een paar jaar geleden het initiatief namen het gebied rondom de Goudsberg duurzaam te ontwikkelen en zo tegelijkertijd de cultuurhistorische- en natuurwaarden beter zichtbaar te maken. Dat zijn ‘professionals’, die als tentoonstellingsmaker, landschapsarchitect, vormgever, kunstenaar of projectleider hun bijdragen aan het project De Goudsberg: Middelpunt van Nederland leveren. En dat is vooral een groeiende groep lokale betrokkenen, die met veel enthousiasme tijd en energie in de ontwikkeling van het Goudsbergproject steken. Over de inhoud van dat project in deze nieuwsbrief meer. En wilt u na het lezen hiervan ook graag een bijdrage leveren? Heeft u tips of suggesties? Laat ons dat dan graag weten via het contactformulier.