Eindversie Landschapsplan gereed

Het oorspronkelijke projectplan ‘De Goudsberg-Middelpunt van Nederland’ is door bureau SB4 vertaald in een landschapsplan. Bij de totstandkoming van dit plan is nauw overleg gevoerd met verschillende bij het gebied betrokken personen en organisaties. Het plan dient niet alleen als landschappelijke onderlegger voor ontwerp en uitvoering van alle deelprojecten, maar ook zijn de diverse bestaande en nieuwe routes nog eens grondig gecheckt. De laatste en definitieve versie van dit plan is te downloaden via https://www.hetluntersebuurtbos.nl/de-goudsberg-landschapsplan/