Landschapsobject de Hessenhut

Ruimtelijk vormgever/kunstenaar Rob Sweere presenteerde dit voorjaar zijn schetsontwerp voor een landschapsobject dat zal worden gerealiseerd op de plek van de voormalige Hessenhut aan de Hessenweg. Inmiddels is die schets uitgewerkt in een definitief ontwerp, waarvan u hier enkele details ziet. Het ziet ernaar uit dat we, nu vanuit de provincie het signaal is vrijgegeven dat in het kader van natuurwetgeving voor dit onderdeel geen vergunning nodig is, dit object begin 2015 kunnen realiseren. Het gemeentelijke traject om te komen tot een omgevingsvergunning wordt nu opgestart.

More...