Germaanse-put-middelpunt-van-nederland

Germaanse Put

Voor de locatie van de Germaanse Put is onlangs een eerste ontwerp gepresenteerd. SB4 en Kinkorn maakten voor deze plek een concept-herinrichtingsplan, met daarin opgenomen een ontwerp van bewegwijzering en informatievoorziening dat in het totale Goudsbergproject zal worden toegepast. In overleg met de eigenaar van het object (Vereniging Oud Lunteren), de gemeente Ede en de RCE vindt momenteel nadere uitwerking van de plannen plaats.