Zandafgraving-op-de-goudsberg-middelpunt-van-nederland

Geologisch object in de grote zandgroeve

In de wanden van de grote zandgroeve ligt een prachtig beeld op het ontstaan van ons landschap verborgen. Door het zichtbaar c.q. beleefbaar maken hiervan, bijvoorbeeld door het schonen van een stukje van de groevewand, worden de restanten van onder meer glaciale stuwingsverschijnselen zichtbaar: aardlagen die bijna nergens in Nederland zijn te zien. Bij dit ‘geologische monument‘ wordt op een toegankelijke en aantrekkelijke manier de geologie van het omringende landschap toegelicht, en vervolgens de verdere ontwikkeling van de omgeving tot cultuurlandschap.

Eric Blok (landschapsarchitect) en Maarten Meevis (Kinkorn, o.a. betrokken bij ontwikkeling archeologische site Veldwezelt) is gevraagd te helpen dit project handen en voeten te geven. Binnenkort vindt een proefafgraving plaats, om allereerst vast te stellen wat nu precies zichtbaar kan worden gemaakt. Op basis van deze proefgraving worden verdere stappen ontwikkeld.