Goudsberg, Middelpunt van Nederland versterkt het bestuur

Schaduw steenDe stuurgroep van het veelomvattende Goudsbergproject heeft het nodige om handen en daarom zijn Charlotte Peen en Evert-Jan Moraal aan het team toegevoegd. Charlotte Peen is sinds 2008 archeoloog bij de Gemeente Ede. Daarvoor was zij stadsarcheoloog in Wageningen. Bij de gemeente is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het erfgoedbeleid, het project Cultuurhistorische Waardenkaart en de coördinatie van archeologisch onderzoek. Namens de gemeente Ede maakt zij deel uit van de stuurgroep. Evert-Jan Moraal heeft ruime ervaring in verkoop, marketing en communicatie bij het bedrijfsleven en is zeer actief binnen de Lunterse samenleving o.a. als voorzitter van de Koepelcommissie. Hij zal als adviserend lid met name de exploitatieplannen voor het gebied uitwerking geven.