Proefboring bodemgesteldheid grote Zandgroeve

Proefboring ZandgroeveBegin oktober heeft het gespecialiseerde bedrijf Fugro een proefboring uitgevoerd aan de zuidkant van de grote zandgroeve in het Goudsberggebied. Dit in opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen die eigenaar is van dat gedeelte van de afgraving. De resultaten zijn belangrijk om de landschapsobjecten die in deze mooie zandgroeve op verantwoorde wijze te kunnen realiseren en zo een verbinding te kunnen leggen met het Middelpunt van Nederland op de Lindeboomsberg.