| | |

Goudsberg ondernemersbijeenkomst resultaatgericht en geanimeerd

Ongeveer 50 deelnemers aan deze jaarlijkse bijeenkomst werden op 11 november hartelijk welkom geheten door Platform Goudsberg voorzitter Ab Welgraven en aansluitend door de gastheer, Joost Peereboom eigenaar van Het Uilenbos. Roos Vermeer en haar crew hadden hun beste beentje voorgezet en de gasten werden prima verzorgd.

Ab Welgraven bedankt Mirjam Blott

Avondvoorzitter Mirjam Blott interviewt bestuursleden Welgraven en Moraal over de resultaten 2018/19 en de stand van zaken van de vorig jaar afgesproken acties.

Anja Koning geeft een inspirerende presentatie over de missie en het functioneren van Geldersch Landschap en Kasteelen en in het bijzonder wat betreft het Wekeromse Zand. Daarbij geeft zij duidelijk aan wat de stichting GLK voor de ondernemers kan betekenen en andersom.

Mirjam Blott houdt presentatie over de gouden verbinding tussen natuur en cultuurhistorie op de Veluwe. Geeft speciaal aandacht aan de kansen voor een sterke toeristische relatie tussen Otterlo en Lunteren.

Jacquelien Lorkeers geeft een uitgebreid beeld van de functie en activiteiten van stichting Ede Marketing en de commerciële mogelijkheden voor de lokale recreatieondernemers.

De brainstorm sessie met de zaal over nieuwe ideeën en kansen voor 2020 en verder heeft diverse interessante nieuwe initiatieven opgeleverd die op haalbaarheid gaan worden onderzocht.