Goudsberggebied in Hollands Glorie

Cover Hollands Glorie 2016In het gerenommeerde tijdschrift ‘Hollands Glorie’ hebben redacteur Wim Huijser en fotografe Josette van Erp een interview weergegeven met de voorzitter van de stuurgroep Goudsbergproject, Ab Welgraven. Het is een mooie registratie geworden van dit schitterende gedeelte van de Veluwe met haar vele natuurhistorische schatten wat nu aantrekkelijker en beter toegankelijk is geworden voor de Lunteranen en bezoekers van buiten. Dit 1500 hectare grote natuurgebied rond het Middelpunt van Nederland biedt een opvallende diversiteit aan flora en fauna en een fijnmazig netwerk van recreatieve voorzieningen. De Goudsberg staat garant voor een sterke landschapsbeleving.

Het prachtig uitgevoerde tijdschrift Hollands Glorie is verkrijgbaar bij de betere boekhandel en in Lunteren bij de Readshop aan de Dorpsstraat.