|

Het ‘leesbaar maken’ van het landschap Lunteren in de prehistorie. Lezing in het Westhoffhuis.

Charlotte PeenCharlotte Peen, archeoloog van de Gemeente Ede, houdt dinsdag, 23 februari 2016 in het Westhoffhuis een lezing over de archeologie van Lunteren en omgeving. De lezing is een initiatief van de Culturele Kring, de Vrienden van het Luntersche Buurtbosch, de Vereniging Oud Lunteren en het Westhoffhuis.

De omgeving van Lunteren ligt bezaaid met archeologische schatten. Dat heeft grotendeels te maken met de landschappelijke omgeving die al vroeg gunstige condities bood voor menselijke bewoning. Veel archeologische resten liggen nog altijd verborgen in de (onder)grond. Toch wordt er in Lunteren de laatste jaren flink geïnvesteerd in het ‘leesbaar maken’ van het prehistorisch landschap. Zo is enkele jaren geleden aan de Vijfsprongweg op initiatief van het Geldersch Landschap & Kasteelen (de reconstructie van) een boerderij uit de IJzertijd gebouwd, terwijl momenteel ook de Germaanse Put wordt aangepakt. Waar baseren we deze reconstructies op? En wat zegt archeologisch onderzoek?grafvondsten

Op deze en andere vragen zal Charlotte Peen in haar lezing verder ingaan. Aan de hand van diverse vondsten geeft zij aan hoe Lunteren er in de prehistorie uitzag. In dat kader komt ook recent archeologisch onderzoek naar het gebruik van de Celtic Fields op de Goudsberg aan bod. Verder zullen de resultaten van de opgravingen aan de Poelakker in Lunteren de revue passeren. Tot slot komt de vormgeving van het westelijk deel van het Veluwemassief, zoals die ontstond na de laatste ijstijden, aan de orde.

Celtic fieldsCharlotte Peen is sinds 2008 archeoloog bij de Gemeente Ede. Daarvoor was zij stadsarcheoloog in Wageningen. Bij de gemeente is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het erfgoedbeleid, het project Cultuurhistorische Waardenkaart en de coördinatie van archeologisch onderzoek. Namens de gemeente Ede maakt zij onder andere deel uit van de stuurgroep ‘De Goudsberg, Middelpunt van Nederland’.

De avond wordt gehouden in de Rabozaal van het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 te Lunteren. De lezing begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en zal omstreeks 22.00 uur afgelopen zijn. Om 21.00 uur is er een kleine pauze. De entreeprijs, inclusief koffie/thee, bedraagt € 6,00. Kaartverkoop vindt plaats op de avond zelf, bij de ingang. Kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28 óf per mail: info@westhoffhuis.nl óf telefonisch: 0318-482992 (ma t/m vr tussen 09.00 en 12.00 uur).

U bent van harte welkom. Het belooft een zeer boeiende avond te worden.