Het nieuwe wandelnetwerk bijna klaar voor gebruik

ZandafgravingEen wandeling door het Goudsberggebied is een wandeling door de tijd. In dit gebied zijn nog zoveel restanten uit het verleden aanwezig. Om te beginnen de Goudsberg zelf, dat is immers een stuwwal uit de ijstijd, de Celtic fields in de buurt van het Wekeromse Zand, de zandverstuiving uit de middeleeuwen, de Lunterse Eng, de Hessenweg, de Wildwal, het Buurtbosch met de Koepel daar middenin, de grote Zandgroeve en ga zo maar door. Je moet er alleen wel oog voor hebben en je daarbij realiseren hoe bijzonder en waardevol die nog aanwezige restanten uit het verleden zijn. Het zijn echte bezienswaardigheden. In het nieuwe wandelnetwerk kun je een route kiezen die langs al die bezienswaardigheden gaat. Je kunt een met kleur bewegwijzerde route kiezen, je kunt ook
knooppuntnummers kiezen waar langs je wilt gaan, het is heel flexibel. En in het gebied staan op 15 plekken bij die bezienswaardigheden kijkers. Daarmee kun je niet wegkijken, je kijkt terug. Afbeeldingen en teksten geven informatie over de plek waar je staat. Een visuele reis door de tijd dus en dat allemaal rondom het Middelpunt van Nederland.pijl-1700-meter

Inmiddels staan er rondom en in het gebied 12 informatieborden. U hebt die bij het museum en bij het station vast al gezien. Ook de routepalen en bermborden staan al in het gebied, enkele plaatjes met verwijzingspijltjes moeten er nog op worden geplakt. En de kijkers staan er ook al. Van een een aantal kijkers zal de film die in de ‘kop’ zit nog worden vervangen, omdat de leesbaarheid van de tekst of de zichtbaarheid van de beelden nog onvoldoende is. En rondom het gebied liggen ook de mooie cortenstalen pijlpunten. Die wijzen naar het Middelpunt en geven ook de afstand tot dat middelpunt aan. Die maken van dit bijzondere gebied één geheel. Vanaf maart 2017 is het wandelnetwerk klaar.