Goudsberggebied in Hollands Glorie

In het gerenommeerde tijdschrift ‘Hollands Glorie’ hebben redacteur Wim Huijser en fotografe Josette van Erp een interview weergegeven met de voorzitter van de stuurgroep Goudsbergproject, Ab Welgraven. Het is een mooie registratie geworden van dit schitterende gedeelte van de Veluwe met haar vele natuurhistorische schatten wat nu aantrekkelijker en beter toegankelijk is geworden voor de Lunteranen en bezoekers van buiten. …

Ook meer natuur in het Goudsbergproject

In het kader van het Goudsberg project worden er veel maatregelen genomen op het gebied van cultuurhistorie, routes, landschapsobjecten en informatievoorziening, kortom zaken die de mogelijkheden vergroten en verbeteren om het gebied te beleven en daarvan te genieten of te leren. Maar wat wordt er nu in dit verband voor de natuur gedaan? Bovendien zijn er ook maatregelen die er …