Veel aandacht in de media voor De Goudsberg

Een belangrijke opdracht voor het platform is het er voor zorgen dat de Goudsberg meer bekendheid krijgt bij toeristische organisaties zoals: VisitVeluwe, Stadswinkel Ede en Barneveld, Platform UIT in Ede, Route.nl, Fietsknooppunt, het tijdschrift Nationaal Schoolreis Magazine, etc. Die acties hebben in 2017 geresulteerd in veel aandacht voor de Goudsberg in de brochures van VisitVeluwe, mooie achtergrondartikelen in Hollands Glorie, …