Veluwe Alliantie steunt financieel Stichting Platform Goudsberg

Het Goudsberggebied heeft de afgelopen jaren een enorme vitaliteits- injectie gekregen die letterlijk miljoenen heeft gekost. Deze investering moet onderhouden worden en uitgebreid met nieuwe projecten. Dit kost jaarlijks veel geld. Dankzij de bijdragen van de recreatieondernemers en Middenstandsvereniging Lunteren ligt er een solide financiële basis en nu heeft ook de overheid zich gecommitteerd om steun te verlenen voor de instandhouding van de resultaten van het Goudsbergproject. Naast de gemeente Ede die ons vanaf het begin heeft gesteund, gaat de VeluweAlliantie met daarachter de provincie Gelderland vanaf 2019 ons ook financieel steunen. In 2019 is het een vast bedrag, voor de jaren daarna wordt momenteel gesproken over een verdubbeling van de jaarlijkse bijdragen die het Platform van de ondernemers ontvangt. Als het definitief wordt, dan hebben wij als Platform het onderhoud financieel dekkend gekregen.

Een prachtig voorbeeld van cofinanciering en publiek – private samenwerking waar Lunteren trots op mag zijn.