| |

Enquête Gemeente Ede Fietsplan 2.0

Platform Goudsberg heeft het verzoek van de Gemeente Ede ontvangen om een nieuwe enquête in te vullen die de knelpunten voor fietsers duidelijker in kaart brengt. Wij ondersteunen deze update van het huidige fietsplan van harte want in het Goudsberggebied valt ook nog wel te wensen en te verbeteren! Onderstaand de uitnodiging van de Gemeente:

In juni 2023 kunnen inwoners van Ede een fietsenquête invullen. Deelnemers kunnen hierin aangeven wat ze in de gemeente graag terug willen zien. Zo gaan we fietsen veiliger en makkelijker maken. Ook andere organisaties denken hierover mee, zoals de Fietsersbond. Al deze input gebruiken we voor het nieuwe Fietsplan. In 2024 wordt het nieuwe Fietsplan aan de gemeenteraad aangeboden.

We willen u vragen om deze enquête ook via uw eigen kanalen te verspreiden. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners hun input aan ons meegeven. De link naar de enquête is: https://new.maptionnaire.com/q/8gd38ekc7nia Invullen van de enquête kan het beste op een laptop of pc. Respondenten kunnen dan bijvoorbeeld makkelijk op de kaart aangeven waar ze knelpunten ervaren.