Positieve reacties van recreatieondernemers over Goudsbergproject

GOUDSBERG Bezoek folder helderEr is hard gewerkt om nog voordat het echte vakantieseizoen begon nieuwe folders te maken. De oude documentatie was gedateerd want er is zoveel veranderd in de afgelopen jaren: de IJzertijdboerderij en de Hessenhut erbij, een nieuwe permanente tentoonstelling in Museum Lunteren, andere parkeermogelijkheden. Daarom zijn 2 nieuwe folders gemaakt. De eerste: ‘Bezoek de prachtige plekken van de Goudsberg’. Deze geeft informatie over de belangrijkste bezienswaardigheden, waar kun je parkeren en waar kun je iets eten of drinken in het gebied en ook waar de ANWB-fietsroutes lopen. De tweede folder is specifiek voor de wandelaars en heet ‘Wandelen op de Goudsberg rondom het middelpunt van Nederland’. Daarop staan de huidige wandelroutes en ook de belangrijkste bezienswaardigheden en horeca. EJ 72 dpiEJ 72 dpiEJ Close-upOndergetekende en Ab Welgraven hebben samen de belangrijkste ondernemers in het gebied bezocht, hen bijgepraat over de voortgang, gevraagd naar hun wensen en posters en folders achtergelaten. De reacties op het Goudsbergproject, de nieuwe website en het promotiemateriaal waren ronduit positief en men verwacht versterking van de aantrekkingskracht van het gebied. De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV in Ede (Cultura), de Readshop in Lunteren en bij De Koepel. En je kunt de folders downloaden op middelpuntvannederland.nl

Evert-Jan Moraal, Marketing & Communicatie

2 reacties

 1. Al vele jaren kom ik met mijn vrouw en Ierse Setter in Lunteren en omgeving. De verblijven dan op De Rimboe. In principe tot grote tevredenheid. Minstens eenmaal per jaar organiseerde ik van De Rimboe of vanuit restaurant De Goudsberg een wandeltocht voor de IRSC (Ierse Rode Setter Club).
  De laatste jaren echter constateer ik dat er één en ander (steeds kleine beetje) verandert.
  In mijn ogen niet allemaal ten goed.
  Zo wordt bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid van de wandelaar met hond steeds verder ingeperkt. Mede door het steeds meer afrasteren van de terreinen door (als ik goed ben geïnformeerd) Geldersch Landschap en Kastelen en door het afbakenen van terreinen door Het Lunters Buurtbosch. De ene keer mag je in het bos met de hond onder appél, de andere keer moet de hond aangelijnd en soms zoals nu bij de Goudsberg wordt er terrein verbodengebied voor fietser wandelaar omdat het (MISSCHIEN) een broedgebied wordt voor zeldzame (?), niet bij name genoemde vogels. Niemand zal dat ooit weten, want je mag er niet in. Ook onduidelijkheid. Aan de ene kant staat een bord. Kom je van de andere kant dan staat er geen bord. Oh ja, de bordjes met “belangrijke mededeling” zijn ook zeer duidelijk (grote duidelijke letters).
  Het is in mijn ogen ook jammer, niet praktisch, om van de Hessenhut naar het Middelpunt te lopen als je niet door het (verboden bos) mag.
  Ook vind ik het jammer dat het kunstwerk (op zich fraai) bedekt is met gras. Past totaal niet in de biotoop. Heide of keien zouden beter geschikt zijn. Bovendien zou de onderste binnenring afgewisseld kunnen worden door zitgelegenheid.
  En, als je nou toch bezig bent, dat het oude bankje rondom de Lindeboom niet is vervangen, evenals de twee ongelijke bordjes die verwijzen naar het Middelpunt.
  Ik hoop nog jaren in Lunteren en omgeving te komen, maar hoop tevens dat de vrijheidsbeperking van wandelaars (vooral die met een hond) niet verder wordt uitgebreid.

  Vriendelijke groet,
  Guus Dalenberg,
  Hildebrandhove 123,
  2726AV Zoetermeer.

  1. Geachte heer Dalenberg,

   Camping De Rimboe is inderdaad een bijzonder mooie camping en de ligging in het Goudsberggebied is uniek.
   Het gebied op en rondom de Goudsberg is een Natura 2000 gebied. Als je daar maatregelen treft waardoor je meer bezoekers trekt zoals het vernieuwde Middelpunt van Nederland, dan moet je compenserende maatregelen nemen. Eén van die maatregelen is het afsluiten van het gebied tussen de nieuwe Hessenhut en het middelpunt voor fietsers en wandelaars, het is een rustgebied van enkele hectaren groot geworden. Verder hebben we in dat kader, na 2 jaar moeizaam onderhandelen met de verschillende wielerverenigingen in Ede, Lunteren en Barneveld afgesproken dat een nog iets groter gebied waaronder ook het Berkenlaantje mountainbike vrij wordt. We zijn daar uiteindelijk samen goed uitgekomen en voor wandelaars, ook met honden is rustig en veilig lopen beter gewaarborgd.
   We hebben hier samen met onze landschapsarchitect en met inbreng van alle kennis op dit vlak aanwezig bij Geldersch Landschap & Kasteelen goed over nagedacht en zijn tot deze oplossing gekomen. We hebben begrip gekregen bij de Wielerverenigingen en we gaan nu eerst deze nieuwe situatie inregelen en ervaringen opdoen.
   Het bermgras op de ringen van het Middelpunt is een keuze van de landschapsarchitect maar er wordt ook heide aangeplant op de borstweringen voor het landschapsobject. Het bankje rond de Lindeboom wordt vervangen door een nieuw exemplaar met een ronde vorm. De bebording is nog niet afgerond maar er wordt hard aan gewerkt.

   Hartelijk dank voor uw meedenken met de herinrichting van dit prachtige gebied waar mens en dier samen van mogen genieten.

   Vriendelijke groet,
   Evert-Jan Moraal
   Stuurgroep De Goudsberg, Middelpunt van Nederland

Reacties zijn gesloten.