Het nieuwe wandelnetwerk bijna klaar voor gebruik

Een wandeling door het Goudsberggebied is een wandeling door de tijd. In dit gebied zijn nog zoveel restanten uit het verleden aanwezig. Om te beginnen de Goudsberg zelf, dat is immers een stuwwal uit de ijstijd, de Celtic fields in de buurt van het Wekeromse Zand, de zandverstuiving uit de middeleeuwen, de Lunterse Eng, de Hessenweg, de Wildwal, het Buurtbosch …

Nieuw wandelnetwerk

De bewegwijzering voor het nieuwe wandelnetwerk in het het Luntersche Buurtbosch en het Wekeromse Zand is klaar. De routes liggen vast en de routepaaltjes zijn geplaatst en de informatieborden worden in de maand september geplaatst op strategische punten. Er heeft afstemming plaatsgevonden met Landschapsbeheer Gelderland over de 2 klompenpaden die door het gebied gaan. We proberen om de pijlen/verwijzingen zoveel …