Station Lunteren (1900)

Een jaar na de ingebruikname van het baanvak Ede-Barneveld was het definitieve station van Lunteren nog niet gebouwd;
 er stond slechts een houten noodgebouwtje. Dinger schreef een brief aan het bestuur van “De Veluwe” en verwoordde daarin de wens van veel Lunteranen om het definitieve station zo dicht mogelijk in de richting van de Otterloseweg 
te bouwen. De overwegen in Lunteren bleken eind 1902 
nog niet op orde te zijn. Dat gold voor de Bisschopsweg,
 de weg naar “De Konijn”, de Meulunterenseweg, de weg naar het Sanatorium en de weg van Lunteren naar Otterlo. Dat leidde tot een wat zure brief van het Edese gemeentebestuur aan “De Veluwe”.

Op 2 juli 1934 kwam de zogenaamde Naastingswet
 tot stand op grond waarvan
de spoorwegmaatschappij
“De Veluwe” voor een bedrag van f. 423.725,05 door de Nederlandse Spoorwegen werd overgenomen. Het vervoer tussen Barneveld/Voorthuizen en Nijkerk werd op 8 augustus 1937 stopgezet en de rails later opgebroken. Het restant van de spoorverbinding werd aangesloten op den spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn.

De aanleg van de spoorlijn en die van het Buurtbosch hebben er beide toe bij gedragen dat het toerisme toenam en zich ook herstellingsoorden en dergelijke in en om het dorp gevestigd hebben.